Vikten av att själv få välja

Valfrihet! Ett viktigt ord i den politiska debatten. Vi menar att man ska själv kunna göra val. Alternativet att politiker väljer fungerar ibland men inte alltid. Debatten om föräldraledigheter är ett bra exempel. Många politiska partier anser att lagen (dvs politikerna) ska bestämma vilken av föräldrarna som ska vara hemma med sina barn. Vi kristdemokrater anser att det är föräldrarna själva som ska avgöra detta.
Ett annat exempel är val av grundskola. Det är lätt att sitta i Stadshuset och rita kartor och säga att alla barn som bor inom ett visst område ska tillhöra en given skola, men även här anser vi att föräldrarna i samråd med sina barn ska själva få välja den skola som bäst passar.
I valrörelsen betonar vi valfrihet. Vi menar att det stärker individen!