Måste samtala om flyktingarnas situation

Jag har under de senaste åren varit i kontakt med många flyktingar och lyssnat till deras berättelser. De berör och ibland känns situationerna helt förtvivlade. Många av dem som jag har varit i kontakt med har fått sina ansökningar avslagna och det är en av anledningarna att de kontaktat mig. De behöver helt enkelt hjälp. Tyvärr är det många gånger ingenting som jag kan göra. Men man försöker ändå. Ibland känns det tröstlöst, men kanske ändå en skrivelse till kan få någon på Migrationsverket att fundera på nytt. Vi är måna om rättssäkerhet och att alla ska behandlas lika, men ibland tvingas jag fundera kring hur utredningar gått till. Tyvärr har jag sett flera fall där det funnits brister i materialet men eftersom Migrationsöverdomstolen tagit ställning finns inget mer att göra. Flera av dem som vi lärt känna har avvisats. Flera av dem till Irak.
I dag samtalade jag med en man som varit 14 år på flykt och ännu inte vet om han kan få stanna i Sverige. Sådant berör, Dessutom finns det så många anmärkningsvärd delar i detta ärende.
Några gånger har jag läst domar som är helt OK. Det finns helt enkelt inga skäl att tillåta dem att få uppehållstillstånd i Sverige. De uppfyller inte lagens krav och även om de vill vara kvar så har de ingen sådan rätt. Men det är inte heller lätt att säga till dem att de inte kan få stanna i Sverige. De upplever sin situation i hemlandet som oerhört besvärande.
Det kommer tusentals flyktingar varje vecka. Jag förstår att Migrationsverket har en oerhörd press. Kan inte vara lätt att arbeta på myndigheten med de besvärligheter som finns. Samtidigt har jag en mycket stark önskar att fler ska anställas så att handläggningen kan snabbas upp för de många tusen som ännu väntar på sina möten med Migrationsverket. Det är inte humant att bara låta folk vänta på besked.
Vi måste få igång rejäla samtal om hur vi kan förbättra både flytkingmottagandet och integrationen. Göran Hägglund har lagt fram några förslag och jag hoppas på fler konstruktiva sådana. Situationen som vi har idag är besvärande på många sätt.