Varför alla dessa epitet?

Den senaste veckan har många reagerat på mitt debattinlägg om feminism eller rättare sagt varför jag förklarar att jag inte använder begreppet feminist för mitt politiska arbete. Det är så många ord som måste till i dagens politiska beskrivningar. När ett varumärke är etablerat så är det laddat med alla de egenskaper som marknaden har vant sig vid. Ett visst bilmärke står t ex för kvalitet. Kunderna vet att de köper en bra produkt.
Jag kommer framöver att försaka vara konsekvent och säga att jag är kristdemokrat. Det begreppet innebär att man står för alla de värden som partiet står för. Jag önskar att då mitt namn nämns så förkippas det med att jag är kristdemokrat.