Mer än ett Vinterland

Under flera valrörelser har Kristdemokraterna lyft fram Billingen som ett utvecklingsområde. Vi talade först om Skövde Vinterland och såg parallellen med Skara Sommarland. De två årstiderna skulle komplettera varandra och de två städerna skulle kunna samspela.
Övriga allianspartier har hakat på och vid förra valrörelsen talade vi gemensamt om en utveckling. Det skrev då in i planen för denna mandatperiod.
Nu arbetar vi intensivt med frågan och det finns många synpunkter. Vår idé är att utveckla friluftsområdet Billingen året runt och alltså även inkludera barmarkssäsongen.
Nu pågår dagliga samtal och vi hoppas att under april kunna lämna ett konkret förslag till kommunfullmäktige. De fyra allianspartierna är överens om en stor satsning och vi hoppas att oppositionen ska ansluta sig och att vi gemensamt kan utveckla området.
Idag kom det åter ett snöfall över staden och det gör att spåren fräschas upp och säkert kommer tusentals personer att vara på berget under helgen. Vi ser ett stort intresse för fritidsområdet och drömmer om att kunna erbjuda ändå bättre anläggning för fler personer.